Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Fastfoodautogrilli Oy
Y-tunnus: 3213857-3
Osoite: Realparkinkatu 4
Postinumero: 37570
Postitoimipaikka: LEMPÄÄLÄ
Puhelinnumero: +358 40 7611 755
Sähköpostiosoite: info@scanburger.fi

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö ja tietosuojavastaava

Nimi: Pirjo Salo
Osoite: Realparkinkatu 4
Postinumero: 37570
Postitoimipaikka: LEMPÄÄLÄ
Puhelinnumero: +358 40 7611 755
Sähköposti: info@scanburger.fi

3. Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään

a) asiakassuhteen ylläpitoon sekä kehittämiseen

b) rekrytointiprosessin hoitamiseen

c) ScanBurger-yrittäjyysprosessin hoitamiseen

4. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Käyttäjien tietoja kerätään ainoastaan käyttäjän omasta aloitteesta, eli käyttäjän ottaessa meihin yhteyttä sivuston kautta yhteydenottolomakkeilla, puhelimitse tai sähköpostitse.

Huomaa, että ScanBurger-kanta-asiakkuusohjelmalla on oma tietosuojaselosteensa.

5. Rekisterin tietosisältö

Henkilön nimi, sähköpostiosoite, katuosoite, puhelinnumero sekä käyttäjän itse lomakkeella luovuttamansa tiedot.

6. Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan käyttäjän kanssa suoritettavan prosessin läpiviemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja ainoastaan henkilöltä itseltään.

Tietoja kerätään myös Google Analytics –analytiikkatyökalun avulla.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

9. Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka parantaa kävijän käyttökokemusta sivustolla, ja mahdollistaa esimerkiksi käyttäjän evästeasetusten tallentamisen. Nämä evästeet ovat välttämättömiä.

Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.

Käytämme myös Google Analytics-palvelua, jolla seuraamme kävijöiden mielenkiinnon kohteita ja parannamme sivustoa. Käyttäjällä on mahdollista kieltää Google Analytics -evästeiden käyttö sivuston asetuksissa.

10. Rekisterin suojaus

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.

Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Lisäksi tietojen käyttöoikeus voidaan myöntää rekisterinpitäjän teknisille palveluntarjoajille, sikäli kun sivuston tekninen ylläpito sitä vaatii. Rekisterinpitäjää ja palveluntarjoajia sitoo heidän keskinäinen sopimuksensa henkilötietojen käsittelystä.

11. Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

12. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

G-CHVNGFHKCY